ข่าว / เหตุการณ์
← back to News/Event
EVENT
KONGO ร่วมมือกับทางบริษัท GRAND PRIX INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED

ในปี 2014 ทางบริษัท Kongo industry (Thailand) Co., Ltd. ได้ร่วมมือกับทางบริษัท
GRAND PRIX INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED นำเข้าประตูของคงโก
และจัดแสดงในงาน The 35th Bangkok International MOTOR SHOW 2014 ซึ่งถือว่า
เป็นการเปิดตัวประตู Over Door ของ Kongo เป็นครั้งแรกของเมืองไทย

โดยในงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านประธาน Takeshi Sadohara CEO ใหญ่ของบริษัท