ALUMINUM

การออกแบบที่เบา เร็ว สวย และประหยัดพลังงาน แม้ขนาดของประตูจะกว้างถึง 11 เมตรก็ตาม แต่ก็สามารถเปิดและปิดได้อย่างรวดเร็ว

ด้วยการใช้คุณสมบัติพิเศษของอะลูมิเนียมให้ได้มากที่สุด เราได้ปรับแผ่นบานประตูให้เป็นขนาดใหญ่บนแบบแปลนภาพตัดขวางทำให้ สามารถใช้ได้กับช่องทางเข้าขนาดใหญ่ได้มากที่สุดถึง 11 เมตร และด้วยความเบาและความรวดเร็วในการเปิดปิด ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานสูงมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะเป็นส่วนสำคัญในการประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ทั้งนี้ด้วยพื้นผิวที่มี ความแวววาวและเนื้อของอะลูมิเนียมที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูง จะช่วยยกระดับสถานที่และสร้างทัศนียภาพภายนอกให้สวยงามและคงทนยิ่งขึ้น

MORE SPACIFICATION