ALUMINUM COMBINATION - FRP

ประสิทธิผลที่เกิดจากการผสมผสานระหว่าง อะลูมิเนียมกับ FRP จากการผสมผสานวัสดุต่างๆเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดฟังก์ชั่นที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ด้วยอะลูมิเนียมที่มีน้ำหนักเบาและแปรรูปได้ง่าย รวมกับไฟเบอร์กลาส (FRP) ที่มีความโปร่งแสงสูง ทำให้เกิดประตูแบบ Hybrid ขึ้นเพียบพร้อมด้วยความทนทานสูงและทนต่อการกัดกร่อน สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ด้วยแสงที่พอเหมาะจากแสงธรรมชาติที่มีอยู่ภายในอาคาร ทั้งนี้ยังสามารถปรับแต่งรูปแบบการประกอบเข้าด้วยกันของชุดอะลูมิเนียมกับ FRP ได้ เพื่อปรับให้เหมาะสมกับสถานที่หรือจุดประสงค์ในการใช้งาน

MORE SPACIFICATION