RED HEAT BARRIER

เป็นประตูกันความร้อนที่นอกจากจะมีความสามารถในการกันความร้อนแล้ว ยังเป็นประตูสมรรถภาพสูงที่มีความสามารถในการกันไฟในเวลาเกิดเพลิงไหม้ได้ด้วย แน่นอนว่ามาพร้อมกับโครงสร้างแบบป้องกันอันตรายที่ตอบรับมาตรฐานความปลอดภัยเวลาปิดประตู และสมรรถภาพในการป้องกันไฟระดับสูงที่ได้รับการรับรองให้เป็นอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยโดยเฉพาะ เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดต่อทรัพยากรมนุษย์และสิ่งของให้ลดลงเหลือน้อยที่สุด ดังนั้นจึงเป็นสินค้าที่รวบรวมสเปคที่จะเป็นมาตรฐานของประตูกันความร้อนได้ในอนาคต

รวม 3 ประสิทธิภาพไว้ในประตูบานเดียว ทั้งทางด้านกันไฟ กันความร้อน และความปลอดภัย อีกทั้ง ยังสะดวกและง่ายต่อการสร้างระบบป้องกันไฟของโกดังแช่เย็นและโกดังแช่แข็งขนาดใหญ่อีกด้วย

MORE SPACIFICATION