FREE DOOR

ลดการสูญเสียความเย็นจากการเปิดปิดบ่อยครั้งให้เหลือน้อยที่สุด รองรับด้านความปลอดภัยตอนที่เดินผ่าน ด้วยชีทโปร่งใสแบบยืดหยุ่น

ลดการสูญเสียความเย็นจากการเข้าออกบ่อยครั้งของ Forklift เท่าที่เป็นไปได้ และยังช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วย ชีทโปร่งใสแบบยืดหยุ่นนั้นมีความใสเห็นได้ชัด และประตูที่ถูก Forklift ดันให้เปิดก็จะปิดตัวเองอัตโนมัติด้วยแรงจากสปริง ทำาให้การเคลื่อนที่ผ่านไม่ยุ่งยาก นอกจากนี้ การลดการรั่วไหลของความเย็นก็จะช่วยลดการเกิดไอน้ำาเกาะ ช่วยป้องกันการเกิดรา และอุบัติเหตุลื่นไถลของ Forklift ได้อีกด้วย ถือว่าเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้นไปอีก

MORE SPACIFICATION