ICE BARRIER

เป็นประตู Over Door กันความร้อน ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำและดีเยี่ยม อีกทั้งยังป้องกันการเกิด Heat bridge (สะพานนำความร้อน) บนผิวประตู และลดการเกาะของไอน้ำให้เหลือน้อยที่สุดได้ด้วย 

เพื่อรองรับกับสภาพอากาศที่ร้อนมากขึ้นในช่วงนี้ ประตู Over Door กันความร้อนของเรานั้น ได้เพิ่มการอัดยูรีเทนโฟมชนิดแข็งคุณภาพสูงเข้าไปอย่างหนาแน่น นอกจากนี้เรายังได้ใช้เฟรมชนิดยางเรซิน ทำให้สามารถลดการเกิด Heat bridge (สะพานนำความร้อน) บนผิวเหล็กได้ ในด้านพื้นผิววัสดุนั้นสามารถเลือกให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่จะติดตั้งได้ 3 แบบ (Steel, Aluminum, Stainless) และยังรองรับกับขนาดประตูได้กว้างมากถึง 3.9 เมตร อีกทั้ง ยังสามารถติดตั้ง Heater ทั้งในส่วน Packing หรือภายในเฟรมก็ได้ เพื่อป้องกันไอน้ำเกาะในช่วงที่อากาศร้อนชื้น

MORE SPACIFICATION