STEEL

มีความแข็งแรงทนทานดีเยี่ยม เป็นประเภทที่สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง เพราะเป็นประตูที่มีความคุ้มค่ามาก ทั้งในด้านราคาและคุณภาพ

เป็นประตูเหล็กที่สามารถนำไปใช้งานได้หลายแบบ โดยไม่เกี่ยวว่าจะเป็นช่องประตูขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ จึงใช้ได้ตั้งแต่ประตูขนาดเล็กน้ำหนักเบา จนถึงประตูของอาคารหรือสถานที่ขนาดใหญ่ที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ ยิ่งไปกว่านั้นในด้านประสิทธิภาพการทำงานของ  OVER DOOR  และความแข็งแกร่งและความทนทานของเหล็กได้ก่อให้เกิด Cost Performance ที่ดีเยี่ยมอีกด้วย

บานประตูมีความหนา 0.8 mm จึงถือว่าเป็นอุปกรณ์กันไฟได้ ดังนั้น จึงเป็นประตูที่สามารถป้องกันไฟได้อย่างดีเยี่ยม เหมาะสำหรับอาคารหรือสถานที่ ที่ต้องการประตูที่มีคุณสมบัติทนไฟ

MORE SPACIFICATION