ผลงาน
ผลงานที่ผ่านมา
ALBARD บ้านคุณ S

เลือกใช้อัลบาร์ดสีเงินเพื่อให้เข้ากับบ้านสไตล์โมเดิร์นสีขาว

MOKUBARD บ้านคุณ N

เลือกใช้โมคุบาร์ดสำหรับโรงจอดรถ และสั่งทำประตูบานเปิดแบบคู่สำหรับโรงจอดรถมอเตอร์ไซค์

ROLLBARD บ้านคุณ H

บ้านพักอาศัยสไตล์ Resort House เลือกใช้โรลบาร์ด ที่ทำให้รถ 3 คันจอดเรียงแถวกันได้

OVER DOOR DRY ที่ Warehouse ของบริษัท Suzuyo ประเทศไทย

เลือกใช้ประตู Over door dry  ประเภท Aluminium
ขนาดความกว้าง 6,020 มม. × ความสูง 5,050 มม. จำนวน 23 บาน
และขนาดความกว้าง 4,450 มม. × ความสูง 5,050 มม. จำนวน 2 บาน