ผลงาน
MOKUBARD บ้านคุณ N
ไม้แท้เข้ากันได้ดีกับดีไซน์สไตล์ตะวันตก ทั้งยังให้ความรู้สึกอบอุ่น สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายด้วย
ถึงอย่างไรรถยนต์กับรถมอเตอร์ไซค์ก็คนละอย่างกัน ผมรู้สึกว่าการแยกพื้นที่ออกจากกัน จะทำให้เราดื่มด่ำเพลิดเพลินได้เต็มที่เป็นอย่างๆไป
ไม้แท้เข้ากันได้ดีกับดีไซน์สไตล์ตะวันตก ทั้งยังให้ความรู้สึกอบอุ่น สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายด้วย
ถึงอย่างไรรถยนต์กับรถมอเตอร์ไซค์ก็คนละอย่างกัน ผมรู้สึกว่าการแยกพื้นที่ออกจากกัน จะทำให้เราดื่มด่ำเพลิดเพลินได้เต็มที่เป็นอย่างๆไป