ผลงาน
ROLLBARD บ้านคุณ H
ความต้องการของผม คือยังไงก็ต้องจอดรถเรียงแถวกัน 3 คันให้ได้ ถึงจะรู้ดีว่าในแง่ของทางเทคนิคแล้วมันเป็นไปได้ยาก แต่สุดท้ายผลงานที่ออกมาทำให้ผมพอใจมาก เพราะเพอร์เฟคไปจนถึงจุดเล็กๆ น้อยๆ อย่างที่ตัวเองต้องการเลยครับ
ความต้องการของผม คือยังไงก็ต้องจอดรถเรียงแถวกัน 3 คันให้ได้ ถึงจะรู้ดีว่าในแง่ของทางเทคนิคแล้วมันเป็นไปได้ยาก แต่สุดท้ายผลงานที่ออกมาทำให้ผมพอใจมาก เพราะเพอร์เฟคไปจนถึงจุดเล็กๆ น้อยๆ อย่างที่ตัวเองต้องการเลยครับ
ความต้องการของผม คือยังไงก็ต้องจอดรถเรียงแถวกัน 3 คันให้ได้ ถึงจะรู้ดีว่าในแง่ของทางเทคนิคแล้วมันเป็นไปได้ยาก แต่สุดท้ายผลงานที่ออกมาทำให้ผมพอใจมาก เพราะเพอร์เฟคไปจนถึงจุดเล็กๆ น้อยๆ อย่างที่ตัวเองต้องการเลยครับ
ความต้องการของผม คือยังไงก็ต้องจอดรถเรียงแถวกัน 3 คันให้ได้ ถึงจะรู้ดีว่าในแง่ของทางเทคนิคแล้วมันเป็นไปได้ยาก แต่สุดท้ายผลงานที่ออกมาทำให้ผมพอใจมาก เพราะเพอร์เฟคไปจนถึงจุดเล็กๆ น้อยๆ อย่างที่ตัวเองต้องการเลยครับ
test